Sociaal Recht

 

Indien u een aanvraag wenst te doen of een betwisting heeft omtrent een uitkering (invaliditeit, inkomensvervangende – of integratietegemoetkoming, werkloosheid, pensioen), dan wel vragen heeft omtrent uw recht op sociale bijstand door het OCMW, dan kan u bij ons hiervoor terecht.