DAVINA SIMONS – Advocaat

E-mail: davina.simons@advocatenkantoordamen.be 

GSM: 0499 33 32 24

Davina Simons is een gepassioneerde en gedreven advocate die zich voornamelijk toespitst op het strafrecht, maar daarnaast is zij ook onderlegd in het sportrecht, procedures voor de Raad voor de Journalistiek en het tuchtrecht.

Meester Simons behaalde in 2019 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Gelet op haar bijzondere interesse in het strafrecht, specialiseerde zij zich gedurende haar masterjaren vooral in het strafrecht en het strafprocesrecht en nam zij met succes deel aan verschillende pleitwedstrijden.

Sinds maart 2019 is meester Simons ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en vervoegde zij het kantoor onder patronaat van meester Walter Damen. In maart 2022 werd zij opgenomen op het tableau.

Meester Simons behaalde het getuigschrift Cassatie in Strafzaken waardoor zij gemachtigd is om op te treden voor het Hof van Cassatie in strafzaken, alsook is zij houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding, waardoor zij gemachtigd is om bijstand te verlenen bij verhoren.

Meester Simons behandelt vlot dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.