DAVINA SIMONS – Advocaat

E-mail: davina.simons@advocatenkantoordamen.be 

GSM: 0499 33 32 24

Davina Simons is een gepassioneerde en gedreven advocate die zich voornamelijk toespitst op het strafrecht, maar daarnaast is zij ook onderlegd in het sportrecht, procedures voor de Raad voor de Journalistiek en het tuchtrecht.

Meester Simons behaalde in 2019 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Gelet op haar bijzondere interesse in het strafrecht, specialiseerde zij zich gedurende haar masterjaren vooral in het strafrecht en het strafprocesrecht en nam zij met succes deel aan verschillende pleitwedstrijden. Meester Simons schreef haar thesis over de toekomst van het hof van assisen in België.

Sinds maart 2019 is meester Simons ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en vervoegde zij het kantoor onder patronaat van meester Walter Damen.

In november 2019 behaalde meester Simons het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken waardoor zij gemachtigd is om op te treden voor het Hof van Cassatie in strafzaken en op dit moment volgt zij de SUPRALAT-opleiding verhoorbijstand.

Meester Simons behandelt vlot dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.