Mediarecht

Anno 2021 is de media niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We merken dat de grens tussen vrijheid van meningsuiting en persvrijheid de laatste jaren erg dun is geworden. De komst van het internet en allerhande sociale mediakanalen heeft dit enkel maar versterkt. Dit zorgt ervoor dat u als publiek persoon in een mum van tijd in het oog van een (media)storm terecht kan komen, waarbij uw (grond)rechten vaak niet worden gerespecteerd en waardoor u enorme schade kan lijden. Anderzijds kan de media er ook voor zorgen dat u als privaat persoon tegen wil en dank kan uitgroeien tot een publiek persoon door berichtgeving in de media. Ook wat dit vakgebied betreft, beschikken wij over de nodige ervaring en expertise om u vakkundig bij te staan. In eerste instantie zullen wij zorgen voor adviesverlening, waar nodig zullen we samen met u de nodige juridische stappen zetten.

Zo is ons kantoor vertrouwd met het voeren van procedures voor de Raad van de Journalistiek, waarin we reeds mooie resultaten mochten behalen.

De uitspraken in voorgaande dossiers kan u via onderstaande links consulteren:

Procedure tegen P-Magazine.be

Procedure tegen Apache

Procedure tegen De Morgen