OLIVIA VERMEERSCH – Advocaat

E-mail: olivia.vermeersch@advocatenkantoordamen.be

GSM: 0474 70 87 93

Olivia Vermeersch behaalde in juni 2018 haar Master in de Rechten cum laude aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Antwerpen. In haar masterstudies koos zij voor een major Strafrecht en een minor Burgerlijk recht. Haar thesis schreef zij over “De voorwaardelijke invrijheidstelling vanuit rechtsvergelijkend perspectief”.

Sedert september 2018 is Olivia Vermeersch ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en vervoegde zij het kantoor onder patronaat van meester Walter Damen. Zij spitst zich voornamelijk toe op het strafrecht en het burgerlijk recht.

Gedurende haar stage volgde zij verscheidene opleidingen. Zo behaalde zij het getuigschrift “Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken” waardoor zij gemachtigd is om op te treden voor het Hof van Cassatie in strafzaken. Verder volgde zij ook “de SUPRALAT-opleiding verhoorbijstand”, een trainingsprogramma hetwelk zich toespitst op het vakkundig adviseren en verdedigen van verdachten tijdens een verhoor.

Zij behandelt vlot dossiers in het Nederlands, Engels en Frans.