KATRIEN DUCHATEAU – Advocaat

E-mail: katrien.duchateau@advocatenkantoordamen.be

GSM: 0484 15 92 75

Katrien Duchateau behaalde haar Bachelor in het Sociaal Werk in 2007 aan de Katholieke Hogeschool Leuven waarna zij in 2010 als Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke universiteit Leuven afstudeerde.

Hierop volgend was zij 6 jaar werkzaam in de bijzondere jeugdzorg.

Als werkstudent behaalde zij vervolgens haar Master in de Rechten in 2016 aan de Vrije Universiteit Brussel (cum laude). Tijdens haar masterstudies specialiseerde zij zich in het Jeugdrecht en Familierecht .

Sinds oktober 2016 is zij ingeschreven aan de Balie te Antwerpen waarna zij het kantoor Damen & partners vervoegde. Na een korte pauze van 1 jaar vervoegde zij in augustus 2019 opnieuw het kantoor, waar zij zich voornamelijk toespitst op het Familierecht en Jeugdrecht.

Katrien Duchateau is houder van het getuigschrift ‘bijzondere opleiding jeugdrecht’.  Dit betekent dat zij gemachtigd is juridische bijstand te verlenen aan minderjarigen.