Consultaties

Voor een consultatie dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken via het secretariaat.

De consultaties worden steeds gehouden op maandag- en donderdagavond.

Indien u op andere dagen een consultatie wenst dient u hiervoor best de gewenste advocaat zelf te contacteren. U gelieve er rekening mee te houden dat advocaten gebonden zijn aan hun beroepsgeheim en geen informatie aan derden kunnen geven. Strafdossiers worden nooit telefonisch besproken. 

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk ons dit tijdig te melden. Wanneer u uw afspraak niet nakomt zonder te verwittigen, zien wij ons genoodzaakt de consultatie toch aan te rekenen.

Contacteer ons