Nino Darsalia behaalde haar diploma Master in de Rechten in 2016 aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar masterstudies specialiseerde zij zich in het (Internationaal en Europees) strafrecht en Mensenrechten.

In 2014 volgde zij twee maanden stage bij het ambt van de onderzoeksrechters te Brugge.

Sinds maart 2016 is zij ingeschreven aan de Balie te Antwerpen. In april 2017 vervoegde zij het kantoor, waar ze zich voornamelijk toespitst op strafrecht en vreemdelingenrecht.

Zij is sinds 2011 eveneens be√ędigd vertaler/tolk Georgisch – Nederlands. Zij behandelt ook vlot dossiers in het Engels, Frans en Russisch.

 

nino.darsalia@advocatenkantoordamen.be

0495/53.65.65