Cloet & Damen – Netwerk Gent

Frederieke Cloet behaalde haar diploma van Master in de Rechten in 2014 aan de Katholieke Universiteit Leuven (cum laude). Zij koos in haar masterjaren voor een major Strafrecht en een minor Privaat Recht. Haar thesis schreef zij in het vakdomein Medisch Recht. 

Na haar rechtenstudie volgde zij bijkomende vakken van de Master Forensics, Criminology and Law aan de Universiteit van Maastricht (NL).

Sinds oktober 2014 is zij ingeschreven aan de Balie. In juli 2016 vervoegde zij het Advocatenkantoor Damen Baetslé & Op’t Eynde, waar zij zich voornamelijk toespitst op het Strafrecht en het Burgerlijk Recht. 

In september 2018 richtte zij haar eigen kantoor op, in samenwerkingsverband met Walter Damen

frederieke@advocatencloetendamen.be

0498/66.78.57